VOLBY 2024 - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

VOLBY 2024

Vážení družstevníci, je čas volit!

Jak jistě víte, rok 2024 je pro naše družstvo rokem volebním. Naše družstvo má dlouholetou historii, a aby družstevní i správní činnost našeho družstva byla zajišťována v souladu se zákony, je nutné zvolit si nejprve delegáty shromáždění delegátů a následně jejich prostřednictvím nejvyšší statutární orgán družstva - představenstvo a kontrolní orgán družstva - kontrolní komisi. Bez toho není družstvo schopno fungovat v mezích daných zákonem a spravovat svůj majetek.

Jak vyplývá z označení nejvyššího orgánu družstva „shromáždění delegátů“, jde o orgán, který má zásadní význam pro nejdůležitější rozhodovací procesy v družstvu, neboť některá rozhodnutí jsou dána ze zákona do výlučné pravomoci tohoto orgánu.

I když se v poslední době bohužel setkáváme stále častěji s nezájmem členů družstva o činnost v orgánech družstva, věříme, že zájemci o výkon funkce delegáta nebo náhradníka delegáta se mezi Vámi najdou. Své návrhy na kandidáty z řad členů daného volebního obvodu můžete předkládat představenstvu SBDZM nebo „volebnímu pověřenci“, kteří volbu delegáta v daném volebním obvodu organizačně zajišťují nejpozději do 30.04.2024.

A jak najdete svůj nový volební obvod?

V „Orientační tabulce VO 2024_2019“ mohou členové nájemci, členové vlastníci a členové nebydlící hledat podle dosavadního čísla vašeho volebního obvodu, které se shodovalo s číslem společenství vlastníků, pod kterým je evidováno u správy SBDZM nebo byl volební obvod označen jako „NEB“. Členové nájemci nástaveb a vestaveb pak mohou hledat podle názvu ulice, ve které se jejich NaV nachází. Každý nový volební obvod má svůj „Seznam členů volebního obvodu“.

Dále je k dispozici „Seznam volebních pověřenců“, tj. členů družstva, které představenstvo SBDZM pověřilo organizací volby delegáta v daném volebním obvodu.
Pozvánky
Seznamy VO NaV
Seznamy volebních pověřenců
Orientační tabulka volby 2024-2029
Seznamy VO
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah