EKONOMICKÉ SLUŽBY - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

EKONOMICKÉ SLUŽBY

SLUŽBY
 • vedení podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění, včetně vypracování roční závěrky, daně z příjmů, po dohodě lze řešit i daň z nemovitosti, případně zpracování přiznání k DPH, vše v termínech požadovaných příslušnými zákony a předpisy
 • převážně elektronické proplácení faktur odsouhlasených zástupci jednotlivých objektů
 • předávání čtvrtletních účetních závěrek (po dohodě je možno i měsíční předávání)
 • dle odsouhlasených podkladů jednotlivými zástupci objektů provádíme rozesílání předpisů měsíčních plateb a záloh na služby a média v souvislosti s užíváním jednotek  (zálohy na opravy a investice, daň z nemovitosti, pojištění, odměna správci, atd.) a následně vyúčtování těchto záloh (topná sezóna a služby)
 • měsíční kontrola plateb, předepisování poplatků nebo úroků z prodlení a čtvrtletní rozesílání upomínek na nedoplatky měsíčních plateb, případně topných sezón a předávání přehledu dlužníků objednateli
 • jedenkrát ročně zpracováváme a předáváme zprávu o hospodaření za uplynulý rok
 • účetní evidence příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem
 • možnost zvýhodněného úroku běžného účtu připojením se do systému Cash Pooling
 • vedení účetních knih jednotlivých družstev a právnických osob společenství vlastníků
 • vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců na objektech
 • vedení mzdové agendy pro zaměstnance jednotlivých právnických osob společenství vlastníků
 • provádění zákonných odvodů zdravotním pojišťovnám a Pražské správě sociálního zabezpečení
 • možnost řešení úvěru na komplexní modernizaci objektu (zateplení, výměna oken, výtahy atp.), a to až do výše 300 tis. Kč na bytovou jednotku

Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah