MAJETKOPRÁVNÍ SLUŽBY - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

MAJETKOPRÁVNÍ SLUŽBY

SLUŽBY

Zajišťujeme v rámci poskytované správy nemovitostí zejména:·         poradenství pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a vlastníky domů

·         změny výborů společenství vlastníků, bytových družstev včetně podání elektronického návrhu na zápis změn do veřejného rejstříku

·         organizaci schůzí společenství, bytových družstev včetně zajištění účasti notáře

·         posuzování smluvních vztahů v rámci zajišťované správy nemovitostí (smlouvy o dílo, smlouvy na dodávku médií a služeb atp.)

·         právní zastupování při soudních sporech smluvním advokátem, zejména ve sporech z dlužné částky nájemného a topných sezón

·         řešení problematiky pronájmu nebytových prostor

·         vedení členské evidence, vedení evidence vlastníků jednotek dle výpisu z KN a její aktualizace


Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah