Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Adresa:
Zvonková 3048/2
106 00 Praha 10

Kontakt:
sbd@sbdzm.cz
Tel.: 272 081 212

Datová schránka: w4zsnfj

Přejít na obsah

POSKYTUJEME SPRÁVU NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA
NAŠICH
SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB

AKTUALITY
NAŠEHO
DRUŽSTVA

AKTUALITY


AKTUÁLNÍ
NABÍDKA
PRONÁJMŮ

NABÍDKA PRONÁJMŮ


POUŽIJTE
KONTAKTNÍ
FORMULÁŘ

ON-LINE FORMULÁŘ


NÁVŠTĚVNÍ
DOBA:

Pondělí:
10:00 - 11:30
14:00 - 17:30

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
Správa budov

Díky našemu silnému zázemí a vybavení jsme schopni zajistit správu budov, včetně všech agend k tomu patřících. Zajistíme činnost ekonomického, technického i právního směru.

Pro naše klienty máme připraveny nadstandardní podmínky pojištění budov, bytů a ostatního movitého i nemovitého majetku. Také je zajištěna NON STOP havarijní asistenční služba Global Assistance pro všechny klienty (tel. 1220).


JSME  PRO  VÁS  SCHOPNI  ZAJISTIT  ZEJMÉNA  TYTO  SLUŽBY:

EKONOMICKÉ SLUŽBY
Vedení podvojného účetnictví, včetně zpracování roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců, včetně provádění zákonných odvodů zdravotním pojišťovnám a Pražské správě sociálního zabezpečení zpracování předpisů úhrad nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí objektu a záloh za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, kontrola platební morálky roční vyúčtování úhrad záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků ...

PROVOZNĚ - TECHNICKÉ SLUŽBY
 • operativní odstranění technických a provozních závad a problémů související s daným domem a s bydlením, pravidelné technické prohlídky domu
 • sledování termínů pravidelných povinných revizí a kontrol a zajišťování jejich provedení
 • účast technika správy na pravidelných kontrolách při provádění oprav a rekonstrukcí na domě a na pravidelných shromážděních vlastníků daného domu
 • technická a právní pomoc při vypracování smluv o dílo a jejich projednání s dodavateli, dohled nad realizací díla v souladu s ...

PRÁVNÍ SLUŽBY
 • právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a vlastníky
 • změny výborů právnických osob společenství vlastníků včetně podání návrhu na zapsání do rejstříku společenství
 • organizaci schůzí společenství, včetně zajištění notáře
 • právní posuzování smluvních vztahů (smlouvy o dílo, smlouvy na dodávku médií a služeb atp.)
 • právní zastupování při soudních sporech

POJIŠTĚNÍ A HAVARIJNÍ SITUACE
Veškerý majetek SBD ZM je společně s dalšími velkými pražskými bytovými družstvy pojištěn u pojišťovny Kooperativa, a.s. a zároveň i majetek právnických osob a družstev, kterým je prováděna správa, a to formou živelního pojištění, pojištění proti krádeži, loupeži, pojištění odpovědnosti za škodu, vandalismus, sprejeři,pojištění zateplení proti poškození ptactvem a hlodavci, pojištění ostatních staveb (např. kontejnerová stání), pojištění elektronických zařízení proti přepětí-úder bleskem (zvonková tabla, výtahy, atd.), pojištění nebezpečí - sdružený živel, kouř a atmosferické srážky  a křížové pojištění (tzn., pokud způsobí nájemce či vlastník bytu škodu ve společných ...

PRONÁJEM ZASEDACÍHO SÁLU
Nabízíme k pronájmu ozvučený zasedací sál s možností videoprojekce pro 80 až 100 zúčastněných osob. Sál je vhodný k potřebám školení, prezentací firem a různých vzdělávacích akcí. Zasedací sál se nachází v 1. patře budovy Stavebního bytového družstva Zahradní Město na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 - Záběhlice.

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY
 • na požadavek objednatele zajištění archivace a zákonná likvidace účetních dokumentů
 • požadavek na externí odborný technický dozor
 • znalecké posudky, včetně požadavku na účast znalce při výběrovém ...

Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah