POJIŠTĚNÍ A HAVARIJNÍ SITUACE - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

POJIŠTĚNÍ A HAVARIJNÍ SITUACE

SLUŽBY
Veškerý majetek SBD ZM je společně s dalšími velkými pražskými bytovými družstvy pojištěn u pojišťovny Kooperativa, a.s. a zároveň i majetek právnických osob a družstev, kterým je prováděna správa, a to formou živelního pojištění, pojištění proti krádeži, loupeži, pojištění odpovědnosti za škodu, vandalismus, sprejeři,pojištění zateplení proti poškození ptactvem a hlodavci, pojištění ostatních staveb (např. kontejnerová stání), pojištění elektronických zařízení proti přepětí-úder bleskem (zvonková tabla, výtahy, atd.), pojištění nebezpečí - sdružený živel, kouř a atmosferické srážky  a křížové pojištění (tzn., pokud způsobí nájemce či vlastník bytu škodu ve společných částech domu následkem vytopení či požáru a není sám pojištěn na odpovědnost, je škoda poškozenému SVJ hrazena z této pojistné smlouvy s výjimkou viníka). Zároveň po ohlášení pojistné události řešíme i likvidaci jednotlivých pojistných událostí.

Z důvodu velkého množství pojištěných objektů je nám pojišťovnou přiznána množstevní sleva, do které lze výhodně zahrnout i nové klienty za bezkonkurenčních finančních podmínek, přičemž majetek není podpojištěn. Na základě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa, a.s. je řešena i technická havarijní asistence, která je poskytována společností GLOBAL ASSISTANCE, call centrem na tel. č. 1220 NONSTOP. Asistence je zajišťována v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník. V případě, že  havárie bude pojistnou událostí (poškození prostor + následný úklid) nebo při havárii dojde k pojistné události, pojišťovna uhradí havarijní zásah na základě součinnosti s GLOBAL ASSISTANCE v rámci pojistné smlouvy do výše 20 tis. Kč bez dalšího prošetřování, a to u domů do 70 b.j. 5x za rok,  nad 70 b.j. 10x za rok na číslo popisné.

Pro klienty (vlastníky / nájemce bytů) je poskytována služba na bytovou jednotku 2x v roce, a to do výše 2 tis. Kč. Při vyčerpání zvýhodněných výjezdů je možno službu též využívat, ale jedná se o službu plně placenou dle dohodnutého ceníku. Zároveň je poskytována všem klientům 15% sleva na platnou kartu DMS, a to na pojištění domácnosti, rodinného domu, rekreační budovy a bytové jednotky a 20% sleva při pojištění motorového vozidla u pojišťovny Kooperativa, a.s. na povinné nebo havarijní pojištění. Slevy jsou poskytovány u nově uzavíraných pojistek. Za výhodných podmínek lze také zajistit uzavření pojištění statutárních zástupců jednotlivých objektů za případně způsobenou škodu chybným rozhodnutím.
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah