DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

SLUŽBY
Ceny za další služby, které jsou nad rámec uzavírané Smlouvy o zajišťování  správy, jsou stanoveny vždy dohodou na základě vzájemně schválené ceny.

Jsou to například:

  • na požadavek objednatele zajištění archivace a zákonná likvidace účetních dokumentů
  • požadavek na externí odborný technický dozor
  • znalecké posudky, včetně požadavku na účast znalce při výběrovém a reklamačním řízení
  • zajištění správy pronajatých nebytových prostor v objektu, které jsou ve spoluvlastnictví členů společenství
  • aktualizace výpisu z katastru nemovitostí dle požadavku objednatele (dle skutečných nákladů)
  • smluvní zastupování objednatele při soudním vymáhání dluhů od dlužníků - neplatičů záloh a nákladů souvisejících se správou objektu
  • smluvní zastupování objednatele ve věcech právních vztahů k nemovitostem
  • smluvní zastupování objednatele ve věcech právních sporů s dodavateli (smlouvy o dílo, média a služby)

Ceny za nadstandardní nabízené služby jsou řešeny vždy dohodou, při zastupování v právních sporech je vždy cena určována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif v platném znění.

Na vyžádání Vám zašleme vzorový návrh Smlouvy o zajišťování správy, který je vždy upravován dle konkrétních požadavků i technických parametrů objektu. Přílohou této smlouvy o správě je Protokol o předání objektu, kde je specifikován aktuální skutečný stav předávaného objektu. Všechny části Smlouvy o zajišťování správy se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a zákona o vlastnictví bytů ve znění platných změn a konkrétní úpravy smlouvy jsou řešeny po dohodě se zástupci SBD ZM a objednatele. Změny této smlouvy jsou řešeny po vzájemné dohodě podpisem obou zúčastněných stran.

Dále může SBD ZM nabídnout pronájem  zasedacího sálu pro cca 80 osob, který se nachází v 1. patře budovy SBD ZM v Praze 10, Záběhlice, Zvonková 3048/2.

Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah