PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
stavební bytové družstvo zahradní město
sbdzm rozdelovnik
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10
Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10
Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
stavební bytové družstvo zahradní město
Přejít na obsah

PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY

SLUŽBY

 • zajišťování provozuschopnosti objektů ve správě SBD ZM
 • sjednávání smluv potřebných pro chod objektu
 • zajištění smluvních dodávek energií a služeb pro objekt a řešení reklamací s jejich dodavateli
 • zajištění smluv na provoz výtahů
 • smluvní zajištění úklidu objektu, zimního úklidu sněhu, údržby zeleně v okolí objektu
 • smluvní zajištění odečtu měřidel v jednotkách
 • zajišťování povinných revizí a kontrol hasicích přístrojů a hydrantů a pravidelné provádění kontrol bezpečnosti a požární ochrany a odstraňování zjištěných závad
 • zajištění pojištění objektu a likvidace pojistných událostí
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby 365 dní v roce
 • vedení předané pasportizace nemovitosti a její aktualizace a archivace
 • uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory
 • součinnost při jednání ve věcech stavebního řízení
 • zajištění dodavatele projektových, inženýrských a stavebních prací
 • zajišťování výběrových řízení
 • kontrola správnosti a oprávněnosti dodavatelských faktur
 • součinnost při reklamačním řízení s dodavateli
 • zajištění odborného technického dozoru
 • zajištění znalce při výběrovém či reklamačním řízení
 • organizování schůzí a shromáždění společenství vlastníků na objektech
 • zajištění rozhodnutí o změně užívání společných a nebytových prostor
 • smluvní zajištění dezinfekce a deratizace

Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2023 | realizace a design |    proGras  
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771 | DIČ: CZ00034771 | Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20 | ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo | Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2023 | realizace a design |    proGras  
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771 | DIČ: CZ00034771 | Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20 | ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
Návrat na obsah