PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY

SLUŽBY
 • zajišťování provozuschopnosti objektů ve správě SBD ZM
 • sjednávání smluv potřebných pro chod objektu
 • zajištění dodávek energií a služeb pro objekt a řešení reklamací s jejich dodavateli
 • zajištění provozu výtahů
 • smluvní zajištění úklidu objektu, zimní úklid sněhu, údržba zeleně v okolí objektu
 • smluvní zajištění odečtu měřidel v jednotkách
 • zajišťování povinných revizí a kontrol hasicích přístrojů a hydrantů a pravidelné provádění kontrol bezpečnosti a požární ochrany a odstraňování zjištěných závad
 • smluvní zajištění dezinfekce a deratizace
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby 365 dní v roce
 • vedení předané pasportizace nemovitosti a její aktualizace a archivace
 • uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory
 • roční vypracovávání krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav na objektu, včetně návrhu na finanční zajištění
 • jednání ve věcech stavebního řízení
 • zajištění dodavatele projektových, inženýrských a stavebních prací
 • zajišťování výběrových řízení
 • kontrola správnosti a oprávněnosti dodavatelských faktur
 • reklamační řízení s dodavateli
 • zajištění pojištění objektu a likvidace pojistných událostí
 • zajištění odborného technického dozoru
 • zajištění znalce při výběrovém či reklamačním řízení
 • organizování schůzí a shromáždění společenství vlastníků na objektech
 • zajištění rozhodnutí o změně užívání společných a nebytových prostor

Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah