PRÁVNÍ SLUŽBY - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

PRÁVNÍ SLUŽBY

SLUŽBY

Zajišťujeme zejména:

  • právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a vlastníky
  • změny výborů právnických osob společenství vlastníků včetně podání návrhu na zapsání do rejstříku společenství
  • organizaci schůzí společenství, včetně zajištění notáře
  • právní posuzování smluvních vztahů (smlouvy o dílo, smlouvy na dodávku médií a služeb atp.)
  • právní zastupování při soudních sporech
  • prohlášení vlastníka, smluvní dokumentaci pro převod jednotky či pozemku, včetně zápisu do katastru nemovitostí
  • řešení problematiky nebytových prostor, uzavírání smluv, řešení plateb a výpovědi těchto smluv
  • vedení členské evidence, vedení evidence vlastníků dle výpisu z KN a její aktualizace
  • žaloby na spory z dlužné částky nájemného a topných sezón
  • žaloby na vyklizení bytu
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah